Το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε κανονισμό για την αποθήκευση φυσικού αερίου

©EPA/CLEMENS BILAN

Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε κανονισμό για την αποθήκευση φυσικού αερίου, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι δυνατότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ πληρούνται πριν από τη χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με αυτόν, η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στο 80% της χωρητικότητάς της πριν από τον χειμώνα του 2022-2023 και στο 90% στη συνέχεια. Η Ένωση θα προσπαθήσει να καλύψει το 85% της συνολικής υπόγειας χωρητικότητας το 2022.

Ο κανονισμός προβλέπει ότι κράτη που δεν έχουν εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποθηκεύουν το 15% της ετήσιας εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου σε αποθέματα που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. Έτσι, θα ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης την υποχρεωτική πιστοποίηση όλων των φορέων εκμετάλλευσης του υπόγειου χώρου αποθήκευσης αερίου από τις αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών. Στόχος είναι να αποφευχθεί πιθανή εξωτερική επιρροή.

Ο κανονισμός προβλέπειτη χορήγηση παρέκκλισης στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ιρλανδία, εφόσον δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σύστημα φυσικού αερίου άλλων κρατών μελών.

Για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι!

Κάνε εγγραφή στο Newsletter μας και απόκτησε πρόσβαση στα νέα πριν από όλους τους άλλους.