Κεραμέως: «Θέλουμε τα Πανεπιστήμια να ξεπεράσουν τις παθογένειες του χθες»

©ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKNISSI

Το νέο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις» παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, στην πρώτη, επί της αρχής, συζήτηση στο πλαίσιο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Ο νέος νόμος πλαίσιο κωδικοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ, καθορίζει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για ζητήματα που για χρόνια είχαν μείνει αρρύθμιστα, παρέχει νέες δυνατότητες στα Πανεπιστήμια, στους φοιτητές, στους πανεπιστημιακούς και στους πολίτες», τόνισε η Υπουργός για τα ΑΕΙ.

Οι διατάξεις ταξινομούνται σε τέσσερις άξονες ως εξής:

Πρώτος άξονας: Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ. Μεταξύ άλλων, αφορά τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, εσωτερικό Erasmus, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, κοινά και διπλά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degrees), επαγγελματικά μεταπτυχιακά, βιομηχανικά διδακτορικά, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, νέο, πιο αξιοκρατικό, πιο διαφανές σύστημα εκλογής και εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π. «Καλύτερη ποιότητα σπουδών, πιο αξιοκρατική επιλογή προσωπικού, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ωθούν προς τα πάνω τα Ιδρύματά μας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και αναδεικνύοντας τις δυνατότητές τους.» ανέφερε η κα Κεραμέως.

Δεύτερος άξονας, ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των ΑΕΙ. Περιλαμβάνει το νέο μοντέλο διοίκησης, θέσπιση αναπτυξιακών εργαλείων για την αναβάθμιση των ΑΕΙ, εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας. Εκλεγμένα όργανα, στα οποία μετέχουν και εξωτερικά μέλη από την ελληνική και παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, με σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες ανά όργανο, με νέα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, με ψηφιοποίηση υπηρεσιών και δομές που υποστηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα. «Κινούμαστε υπέρ της ενίσχυσης της αυτονομίας των ΑΕΙ, της αποκέντρωσης και της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων: μεταφέροντας εξουσίες από κεντρικές υπηρεσίες, και δη από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, προς τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία τους», υπογράμμισε η Υπουργός.

Τρίτος άξονας, προώθηση της σύνδεσης με την κοινωνία. Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και υποστήριξη για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων φοιτητών (start-ups). «Καλλιεργούμε μία αμφίδρομη σχέση, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο το ακαδημαϊκό οικοσύστημα στην κοινωνία, προσελκύοντας τους πολίτες στο Πανεπιστήμιο αλλά και διοχετεύοντας τα αποτελέσματα της διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο κοινωνικό σύνολο», επεσήμανε η κα Κεραμέως.

Τέταρτος άξονας, εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ. Ένα νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής. «Απαιτείται η προσαρμογή του στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον και η απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής, που οδηγούν σε περαιτέρω προσέλκυση ερευνητών και επιστημόνων και brain gain.» τόνισε η Υπουργός.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η διαβούλευση υπήρξε ιδιαίτερα μακρά και γόνιμη, με αποτέλεσμα να ενσωματωθούν αρκετά σχόλια, μεταξύ άλλων και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και του Προέδρου του κ. Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία προβλέφθηκε ότι για την εκλογή σε νέα θέση μέλους ΔΕΠ, ο υποψήφιος θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρείς κύκλους σπουδών εκτός του Ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, υπό προϋποθέσεις.

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και σε έρευνα γνώμης της Marc, που καταδεικνύει την ευρύτατη αποδοχή στις βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση: θετικά και μάλλον θετικά εκφράστηκαν για την πρακτική άσκηση των φοιτητών (83,4%), νέο σύστημα επιλογής καθηγητών (77,4%), ελευθερία επιλογής μαθημάτων από άλλα τμήματα (76,7%), απόκτηση διπλού πτυχίο σε δύο σχετικές επιστήμες (76,9 %), το Ελληνικό «Erasmus» σε ποσοστό 75,3% και η θέσπιση βιομηχανικών διδακτορικών με σκοπό την άμεση επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας (75,3%).

Κλείνοντας την ομιλία της, η κα Κεραμέως επεσήμανε πως «πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο έργο, αποτέλεσμα ζυμώσεων και μελέτης, που στοχεύει στη συνολική βελτίωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας, μέσα από τη θεσμοθέτηση ευκαιριών για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, για το Πανεπιστήμιο και για την κοινωνία, με την οποία πλέον συνδιαλέγεται και αποκτά αλληλεπίδραση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της.»

Για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι!

Κάνε εγγραφή στο Newsletter μας και απόκτησε πρόσβαση στα νέα πριν από όλους τους άλλους.