Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το πακέτο «διατήρησης και ευθυγράμμισης» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

©NakNakNak – Pixabay

Tο Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το πακέτο «διατήρησης και ευθυγράμμισης» εισάγει νέα απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, εάν προέρχεται από τη Ρωσία και έχει εξαχθεί από τη Ρωσία στην ΕΕ ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα μετά.

Το πακέτο επεκτείνει επίσης τον κατάλογο των ειδών, που μπορεί να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική βελτίωση της Ρωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα άμυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας έτσι τους ελέγχους των εξαγωγών για διπλής χρήσης και προηγμένη τεχνολογία.

Επιπλέον, τα νέα μέτρα επεκτείνουν την υφιστάμενη απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια και στις μαρίνες για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των κυρώσεων.

Η ΕΕ εισάγει επίσης ορισμένες διευκρινίσεις στα υφιστάμενα μέτρα, για παράδειγμα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, της αεροπορίας και της δικαιοσύνης. Ειδικότερα, η τεχνική βοήθεια προς τη Ρωσία για αεροπορικά αγαθά και τεχνολογία θα επιτρέπεται στον βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση των εργασιών καθορισμού τεχνικών βιομηχανικών προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και η απαγόρευση συναλλαγής με ρωσικούς δημόσιους φορείς θα είναι ελαφρώς τροποποιημένη για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες για την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια σε όλο τον κόσμο, η ΕΕ αποφάσισε να επεκτείνει την εξαίρεση από την απαγόρευση συναλλαγών με ορισμένες κρατικές οντότητες όσον αφορά τις συναλλαγές για γεωργικά προϊόντα και τη μεταφορά πετρελαίου σε τρίτες χώρες.

Υπογραμμίζεται ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αποφεύγει όλα τα μέτρα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επισιτιστική ανασφάλεια σε όλο τον κόσμο. Κανένα από τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα ή νωρίτερα ενόψει των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία δεν στοχεύει με οποιονδήποτε τρόπο το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του σιταριού και των λιπασμάτων, μεταξύ τρίτων χωρών και της Ρωσίας.

Ομοίως, τα μέτρα της ΕΕ δεν εμποδίζουν τρίτες χώρες και τους υπηκόους τους που δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ να αγοράζουν φαρμακευτικά ή ιατρικά προϊόντα από τη Ρωσία.

Εκτός από τις οικονομικές κυρώσεις, το Συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει επιπλέον άτομα και οντότητες στις λίστες και να ενισχύσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, επιβαρύνοντας τα άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων στην ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή υποστήριξη για τη συνολική οικονομική, στρατιωτική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ΕΕ καταδικάζει αποφασιστικά τις αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών και προτρέπει τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλα τα στρατεύματα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης των αιχμαλώτων πολέμου, πρέπει να γίνεται σεβαστό. Οι Ουκρανοί, ιδίως τα παιδιά, που έχουν απομακρυνθεί βίαια στη Ρωσία πρέπει να επιτραπεί αμέσως να επιστρέψουν με ασφάλεια. Η Ρωσία, η Λευκορωσία και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου και για τα άλλα σοβαρότερα εγκλήματα θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι!

Κάνε εγγραφή στο Newsletter μας και απόκτησε πρόσβαση στα νέα πριν από όλους τους άλλους.