Εκδήλωση για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 στη ΔΕΘ

ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ διοργανώνει εκδήλωση για τη νέα
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
στη ΔΕΘ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 έως
19:30.


Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ.
Δημήτρης Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής,
η Διευθύντρια του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας, κα Κατερίνα Οικονόμου,
το στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Νιάφας και ο Αναπλ. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, κ. Άγγελος Τσακανίκας. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Μιχάλης Γκούμας,
Αν. Προϊστάμενος της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.


Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής νέας γνώσης, τη
διάχυση και την αποτελεσματική αξιοποίησή της, την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής και νέων τεχνολογιών στην οικονομία καθώς και στην εξωστρέφεια των
ελληνικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.


Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 εγκρίθηκε από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη ύστερα από θετική εισήγηση του
Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που συνεδρίασε υπό την προεδρία
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ στις 28 Ιουνίου 2022.


Το ενδεκαμελές Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελείται από
αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
τρία πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο.


Με την έγκριση της ΕΣΕΕ ολοκληρώνεται η φάση του σχεδιασμού και εκκινεί η φάση της
υλοποίησης ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά,
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο.

Για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι!

Κάνε εγγραφή στο Newsletter μας και απόκτησε πρόσβαση στα νέα πριν από όλους τους άλλους.