Αρκαλοχώρι: Έως το 70% της ζημιάς η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν άμεσα από το σεισμό

©Eurokinissi

Έως το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς φτάνει η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Όπως σημειώνει σε σχετική του ανακοίνωση ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, «πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει χορηγηθεί έως τώρα στο νέο πλαίσιο κρατικής αρωγής που έχει θεσπίσει η παρούσα Κυβέρνηση και είναι σημαντικά υψηλότερο από τα ποσοστά που προβλέπονταν από το προηγούμενο καθεστώς».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου η υπ’ αρ. 107483 ΕΞ 2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3980/26.07.2022) για τον καθορισμό της επιχορήγησης των πληγέντων από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής, αλλά και της προκαταβολής του 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης, το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς και διαμορφώνεται κλιμακωτά, ανάλογα με το μέγεθος της εκτιμηθείσας ζημιάς. Ειδικότερα, για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, η ενίσχυση ανέρχεται στο 70% αυτής, για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% αυτής, ενώ για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Για παράδειγμα, μία επιχείρηση με εκτιμηθείσα ζημιά 9.000 ευρώ θα λάβει 6.300 ευρώ (το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς), ενώ μία επιχείρηση με εκτιμηθείσα ζημιά 15.000 ευρώ θα λάβει 9.499,5 ευρώ (το 70% για τη ζημιά έως 10.000 ευρώ και το 50% για τη ζημιά από 10.001 έως 15.000 ευρώ). Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλέγματος μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό της επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων, η οποία φτάνει έως το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει χορηγηθεί έως τώρα στο νέο πλαίσιο κρατικής αρωγής που έχει θεσπίσει η παρούσα Κυβέρνηση και είναι σημαντικά υψηλότερο από τα ποσοστά που προβλέπονταν από το προηγούμενο καθεστώς. Η υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου συνεχίζεται απρόσκοπτα, σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ήδη, οι άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν λάβει πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 3.022.000 ευρώ και προκαταβολή 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς συνολικού ύψους 415.770 ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι πληρωμές μέσα από το σχήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις επιχειρήσεις με έδρα την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι τώρα να ανέρχεται στα 475.500 ευρώ προς 63 επιχειρήσεις. Τέλος, την επόμενη περίοδο ένα ακόμα στοχευμένο σχήμα στήριξης προς τις επιχειρήσεις θα ενεργοποιηθεί»
.

Αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου (α) του τελικού καταβλητέου ποσού της προκαταβολής, και (β) του ποσού της ενίσχυσης πρώτης αρωγής.

* Διαβάστε τη σχετική υπουργική απόφαση εδώ

Για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι!

Κάνε εγγραφή στο Newsletter μας και απόκτησε πρόσβαση στα νέα πριν από όλους τους άλλους.